Disclaimer

Wij geven zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen adresgegevens en mailadressen door aan derden.

Op deze website treft u vooral educatieve materialen aan en bijzonder speelgoed die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en volwassenen. ImmenZ besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie. Ondanks onze uiterste zorg kan deze website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten. 

Aansprakelijkheid
ImmenZ vof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. Ook is ImmenZ vof en zijn medewerkers niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Links 
ImmenZ vof is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Informatie gebruiken
ImmenZ vof behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en de via deze website te leveren producten en diensten. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
Het is niet toegestaan om door ons gebruikte foto's voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming.

Vermelde prijzen kunnen onjuist zijn. We houden ons het recht voor om dat kenbaar te maken en mogelijke fouten te corrigeren
Klik op Manage cookies om ze te beheren. Helaas moeten wij jou vragen cookies toe te staan zodat jij en wij voldoen aan wettelijke vereisten. Wij laten je graag weten dat wij helemaal GEEN gegevens van jou gebruiken! Manage cookies